Naslovnica arrow Statut Kluba
Statut

III.  ČLANSTVO

ČLANAK 9.

  Članom kluba može postati svaki državljanin Republike Hrvatske pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom.

ČLANAK 10. 

  Članovi mogu biti: 

 1. Redoviti članovi
 2. Potpomažući članovi
 3. Počasni članovi
 4. Mlađi članovi
  1. Redovitim članom Kluba može postati svaka osoba, pod uvjetom da je navršila 18. godinu života, da je vozač motocikla te da je odlukom Izvršnog odbora Kluba osoba ispunila uvjete i svoje obaveze prema Klubu kao Mladi član Kluba.
  2. Potpomažućim članom Kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koja u skladu s utvrđenim uvjetima pomaže razvoj i napredak Kluba i ostvarivanje njegovog programa, kao i suvozači.
  3. Počasnim članom Kluba biti proglašena osoba izuzetno zaslužna za rad i razvoj Kluba te ostvarenje ciljeva i zadataka Kluba.
  4. Mladi član Kluba može postati svaka osoba i mlađa od 18. godina, koja redovitim članom postaje kad navrši 18. godinu i kad odradi tzv. staž u Klubu, a to je: Kad ispuni obaveze prema Klubu na Roosters moto susretu i da je član Kluba minimalno 12 (dvanaest) mjeseci.

  Nakon odrađenog staža, Izvršni odbor Kluba na redovnom sastanku donosi odluku o ispunjenju obaveza prema Klubu te ako je odluka pozitivna, Mladi član postaje Redoviti član Kluba i stiče pravo nošenja punih klupskih obilježja, odnosno velike LEĐNE NAŠIVKE.

ČLANAK 11.

  Osoba koja želi postati članom Kluba podnosi:

 • vlastoručno potpisanu pristupnicu za članstvo u Klub,
 • dokaz o državljanstvu.

ČLANAK 12.

  Obaveze člana Kluba su:

 • sudjelovanje u ostvarenju ciljeva i programa djelovanja Kluba,
 • redovito plaćanje članarine Kluba,
 • u svakom se pogledu pridržavati utvrđenih pravila ponašanja i djelovanja,
 • poštovati i provoditi odluke tijela Kluba.

ČLANAK 13.

  Članstvo u Klubu prestaje:

 • istupanjem iz članstva,
 • isključenjem ako član svojim djelovanjem, suprotnim odredbama ovog Statuta ili drugog akta Kluba, nanese štetu interesima i ugledu Kluba,
 • ako u određenom roku ne ispuni svoje financijske obveze prema Klubu.

ČLANAK 14.

  Član kluba može biti opomenut ili ukoren od Izvršnog odbora ako postupi suprotno odredbama ovog Statuta i odlukama tijela Kluba i time nanese štetu interesima Kluba te ako neopravdano ne izvrši svoje članske obaveze.

ČLANAK 15.

  O primanju u članstvo i prestanku članstva u Klubu, kao i o privremenoj suspenziji člana odlučuje Izvršni odbor, protiv čije odluke se može podnijeti žalba Skupštini Kluba, čija je odluka konačna.

ČLANAK 16.

  Uvjeti za primanje Potpomažućih članova te uvjeti i način izbora Počasnih članova, utvrđuju se posebnim aktima koje donosi Izvršni odbor.



 
© 2018 Moto Klub Roosters
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.