Naslovnica arrow Statut Kluba
Glavni Izbornik
Naslovnica
O Klubu
Statut Kluba
Članovi
Kontakt
webLinkovi
Tražilica
Video
Kako do nas
Kronologija plakata
Foto galerija
VIJESTI
Najnovije
Iz motosporta
Za članove
   http://www.roosters.hr/images/stories/rooster%202008%20logo%20final%20copy.png
Broj posjetitelja
Posjetitelja: 9356697
Tko je Online
Gostiju online: 3
Administrator
Statut

 2. IZVRŠNI ODBOR

ČLANAK 22.

  Izvršni odbor je tijelo Skupštine, koje upravlja djelovanjem Kluba, između dviju sjednica Skupštine.

  Izvršni odbor sastoji se od Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika, Blagajnika i 4 (četiri) člana koji se imenuju na vrijeme od 4 (četiri) godine.

  Svi članovi Izvršnog odbora moraju biti članovi Kluba.

ČLANAK 23.

  Izvršni odbor djeluje i donosi odluke i zaključke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi. Sjednice saziva, predlaže dnevni red i rukovodi njihovim radom, predsjednik Izvršnog odbora. Izvršni odbor pravno valjano djeluje i donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova, u pravilu jednim glasovanjem.

ČLANAK 24.

  Predsjednika Izvršnog odbora bira Skupština između svojih članova.

  Predsjednik se bira na 4 (četiri) godine i može biti ponovno biran.

ČLANAK 25.

  Predsjednik Izvršnog odbora može imati zamjenika kojeg iz svojih članova bira Izvršni odbor na istovjetan mandat, da bi zamjenjivao predsjednika u slučaju njegova zahtjeva povodom spriječenosti ili odsutnosti. Zamjenik predsjednika odgovara Izvršnom odboru i Predsjedniku.

ČLANAK 26.

  Predsjednik Izvršnog odbora predstavlja i zastupa udrugu, brine o pripremi sjednice Izvršnog odbora, podpisuje odluke, ugovore i druge mjere koje donosi Skupština i Izvršni odbor.

  Predsjednik Izvršnog odbora je naredbodavac za izvršenje financijskog plana.

  Obavlja i druge poslove vezane uz unaprijeđenje i promidžbu udruge.

ČLANAK 27.

  Predsjednik Izvršnog odbora može odgoditi izvršenje, odnosno obavljanje odluke ili zaključka svakog tijela udruge, osim skupštine, koje smatra nezakonitim, protivnim Statutu i drugim aktima udruge.

  O odgodi izvršenja ili obavljanja odluke ili zaključka, Predsjednik Izvršnog odbora udruge je dužan obavijestiti Nadzorni odbor udruge u roku od 8 (osam) dana.

ČLANAK 28.

  Tajnik, koji je po svojoj funkciji također i član Izvršnog odbora, a bira ga Skupština između svojih članova, zastupa udrugu uz Predsjednika Izvršnog odbora i za izvršavanje svojih zadataka direktno odgovara Predsjedniku i Izvršnom odboru. Tajnik se bira na 4 (četiri) godine i može biti izabran ponovno.

  Tajnik ima slijedeće dužnosti:

  • odgovoran je za zakonitost rada Kluba,
  • odgovoran je za pravovremenu pripremu materijala za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,
  • sastavlja zapisnike sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora, obavještava nositelje zadaća o odlukama i zaključcima te skrbi o njihovom pravovremenom izvršenju,
  • odluke i zaključke sa sjednica tijela Kluba prenosi članovima,
  • brine o obavještavanju javnosti o radu Kluba,
  • vodi brigu o suradnji Kluba sa HMS-om,
  • brine se o suradnji Kluba s ostalim udrugama iste vrste.

ČLANAK 29.

  Izvršni odbor ima sljedeće nadležnosti:

 • upravlja djelovanjem Kluba i odlučuje o oblicima djelovanja te imenuje radne skupine ze djelovanje u pojedinim područjima ili pojedinim pitanjima,
 • predlaže program djelovanja i donosi potrebne odluke za njegovo provođenje,
 • odlučuje o upotrebi sredstava Kluba,
 • odlučuje o svim drugim pitanjima od značaja i interesa za članove Kluba, u skladu sa svrhom i ciljevima Kluba. 
© 2018 Moto Klub Roosters
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.