Naslovnica arrow Statut Kluba
Glavni Izbornik
Naslovnica
O Klubu
Statut Kluba
Članovi
Kontakt
webLinkovi
Tražilica
Video
Kako do nas
Kronologija plakata
Foto galerija
VIJESTI
Najnovije
Iz motosporta
Za članove
   http://www.roosters.hr/images/stories/rooster%202008%20logo%20final%20copy.png
Broj posjetitelja
Posjetitelja: 9356549
Tko je Online
Gostiju online: 5
Administrator
Statut

3. NADZORNI ODBOR

ČLANAK 30.

  Nadzorni odbor je tijelo Kluba osnovano radi provedbe nadzora nad materijalnim i financijskim poslovanjem Kluba.

  Nadzorni odbor sastoji se od Predsjednika i 3 (tri) člana, koji se imenuju na 4 (četiri) godine.

 Nadzorni odbor ima pravo i obvezu upozoriti Izvršni odbor na utvrđene nepravilnosti u materijalnom i financijskom poslovanju Kluba i zatražiti uklanjanje tih nepravilnosti u primjerenom roku.

 Ukoliko Izvršni odbor ne postupi po tom zahtjevu, Nadzorni odbor može zahtjevati hitan saziv Skupštine radi otvaranja rasprave o nastalom sporu i načinu njegova razriješenja.

V. OSTALE ODREDBE

ČLANAK 31.

  Novčana sredstva koje je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, priređivanjem Moto-susreta obavljanjem ostalih dopuštenih djelatnosti, donacijama iz državnog proračuna, proračuna županije ili grada, njene pokretne i nepokretne stvari te druga imovinska prava čine imovinu udruge.

ČLANAK 32.

  Za svoje obveze udruga odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.

ČLANAK 33.

  Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

ČLANAK 34.

  Udruga prestaje sa radom kada se ispuni neka od pretpostavki predviđenih Zakonom o odrugama, te drugim zakonskim aktima.

ČLANAK 35.

  Članovi Kluba ostvaruju prava utvrđena ovim Statutom uz predočenje Osobne i klupske iskaznice.

ČLANAK 36.

  Djelovanje Kluba može prestati i Klub kao udruga prestaje sa djelovanjem na osnovi odluke Skupštine, a ako se ona ne može sastati, odluku o tome može donijeti Izvršni odbor.

  Odluku o prestanku djelovanja Kluba donosi s natpolovičnom većinom nazočnih članova.

  Sredstva preostala na računu kao i sva njegova imovina nakon njegovog prestanka predaju se na upravljanje i u vlasništvo sličnoj udruzi ili instituciji koja se bavi unaprijeđivanjem sporta i rekreacije o čemu odluku donosi Skupština Kluba, a ako se ona ne može sastati odluku o tome može donijeti Izvršni odbor.

ČLANAK 37.

  Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut ROOSTERS ŠPORTSKOG KLUBA KOPRIVNICA donesen na Skupštini održanoj 17. svibnja 2000. godine.

ČLANAK 38.

  Ovaj statut stupa na snagu s danom donošenja

 

                                                                                                                                   Predsjednik Skupštine:

                                                                                                                                           Branko Kolarić  
© 2018 Moto Klub Roosters
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.